Kompendium wiedzy o ubezpieczeniach

Ubezpieczenia – zbędny wydatek czy konieczne zabezpieczenie? Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony. Jednak w kwestii ubezpieczeń jesteśmy bardzo ostrożni. Jakie są rodzaje ubezpieczeń i czy warto z nich skorzystać? Przygotowałam poradnik o ubezpieczeniach, w którym wyjaśnię wszystkie wątpliwości.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach

Agencje ubezpieczeniowe w reklamach swoich produktów ukazują, że świat jest niebezpiecznym miejscem, w którym ludzi mogą spotkać różne trudności, nieszczęścia i katastrofy. Choć z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia to w wieku 32 lat mam już świadomość, że świetnym mechanizmem pozwalającym zabezpieczyć się na skutek różnych sytuacji życiowych jest ubezpieczenie.

Każdy z nas pragnie bezpieczeństwa finansowego dla siebie i najbliższych. Posiadanie ubezpieczenia może zabezpieczyć w przypadku wielu sytuacji losowych. Choć staramy się nie myśleć o nieoczekiwanych i trudnych życiowych zdarzeniach, to warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, które pozwolą nam poradzić sobie z nimi w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co to jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to narzędzie, które zabezpiecza przyszłość naszą i/lub najbliższych, zmniejsza straty finansowe, pozwala przetrwać trudności, pokryć koszty nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak kradzież, choroba, śmierć, niezdolność do pracy czy uszkodzenie mienia. Wypłata ubezpieczenia lub świadczenia może obowiązywać przez resztę życia albo określony czas.

W zamian za możliwość uzyskania takiej ochrony należy okresowo płacić składkę ubezpieczeniową – miesięczną, kwartalną lub roczną. Jej wysokość zależy od rodzaju i wielkości ubezpieczenia, które zostają określone w polisie ubezpieczeniowej. Do czynników, które warunkują wysokość składki ubezpieczeniowej, należą wiek, historia choroby czy styl życia.

Jak działa ubezpieczenie?

Kiedy wykupujemy ubezpieczenie, jesteśmy zobowiązani do systematycznego płacenia składek. W przypadku pojawienia się trudności opisanych w umowie ubezpieczeniowej należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej.

Różne rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Ubezpieczenia osobowe mają zapewnić świadczenia na pokrycie potrzeb finansowych, które powstały na skutek określonych wydarzeń w życiu człowieka takich jak kalectwo, choroba czy śmierć. Ubezpieczenia osobowe dzielą się na ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia chorobowe oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia majątkowe służą, by pokryć straty materialne, które powstały w wyniku szkód. Dzieli się je w zależności od przedmiotu ubezpieczenia czy rodzaju ryzyka. Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżniamy:

 • ubezpieczenie mieszkania
 • ubezpieczenie domu w budowie
 • ubezpieczenie domu
 • ubezpieczenie wyposażenia domu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie sprzętu AGD
 • ubezpieczenie domku letniskowego
 • ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC i Assistance)

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

Rodzaje ubezpieczeń możemy podzielić również na te dobrowolne i obowiązkowe.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy:

 • ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia OC rolników,
 • ubezpieczenia szczególne dla różnych grup zawodowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dzielimy na:

 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia zdrowotne i medyczne
 • ubezpieczenia wypadkowe
 • ubezpieczenia turystyczne
 • ubezpieczenie kredytu hipotecznego
 • ubezpieczenia domu i mieszkania
 • ubezpieczenia od kradzieży
 • ubezpieczenie AC
 • ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Jeszcze inny podział ubezpieczeń wyróżnia ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne mają zapewniać pracownikom i ich rodzinom pomoc w przypadku choroby, niezdolności do pracy czy śmierci. Natomiast ubezpieczenia społeczne mają chronić zdrowie oraz zdolność do pracy osoby ubezpieczonej. Każdego miesiąca w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS (lub KRUS) składkę ubezpieczeniową opłaca pracodawca i pracownik, a w przypadku samozatrudnionych należy ją opłacać samodzielnie.

Do ubezpieczeń społecznych zaliczamy:

 • ubezpieczenie emerytalne – zapewnia świadczenie emerytalne po osiągnięciu wieku emerytalnego;
 • ubezpieczenie rentowe – zapewnia świadczenie rentowe w przypadku niezdolności do pracy, ryzyka inwalidztwa czy śmierci żywiciela rodziny;
 • ubezpieczenie chorobowe – w razie choroby i macierzyństwa to środki pieniężne wypłacane pracownikom tymczasowo na czas niezdolności do pracy, jaką jest choroba lub urlop macierzyński;
 • ubezpieczenia wypadkowe z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy zabezpieczają osobę ubezpieczoną przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Po co mi ubezpieczenie, czyli dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenia chronią przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń i wypadków, zapewniając niezbędne fundusze na pokrycie szkód. Są formą gromadzenia środków pieniężnych w celu pokrywania strat finansowych. Prawdę powiedziawszy, w zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia, może ono chronić na wiele sposobów. Na przykład w przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego konieczne jest wykupienie ubezpieczenia, które pozwoli zawiesić spłatę kredytu w trudnej sytuacji finansowej.

Kompendium wiedzy o ubezpieczeniach blog sposobynazycie.pl

Ubezpieczenie to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia stabilność działania firmy, komfort i spokój ducha dla rodziny i najbliższych. Pozwala przygotować się na to, co może wydarzyć się w przyszłości, czyli na przykład na czas przejścia na emeryturę, chorobę, hospitalizację, czas niezdolności do pracy czy śmierć, a poza tym:

 • chroni przed nieoczekiwanymi wydatkami;
 • zabezpiecza gromadzone przez całe życie oszczędności;
 • gwarantuje ochronę czy wypłatę świadczeń finansowych rodzinie po śmierci ubezpieczonego;
 • zapewni pieniądze na leczenie w przypadku choroby.

 

Myślisz, że nie potrzebujesz ubezpieczenia? Pomyśl jeszcze raz!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie komentarze są własnością ich autorów. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść wpisu. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, sposobynazycie.pl może przekazać wszelkie informacje stronom zainteresowanym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu.