Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu SposobyNaZycie.pl

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Renama Renata Zielezińska, 63-700 Krotoszyn, ul. Bordowa 3, NIP: 6080019021 KRS: 302239440. W celu usunięcia danych, ich edycji możesz skontaktować się z Administratorem danych pod poniższym adresem e-mail: kontakt@sposobynazycie.pl.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu:

a) korzystania z Serwisu SposobyNaZycie.pl (na podstawie Regulaminu)
b) otrzymywania newslettera drogą mailową
c) prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź towarów Usługodawcy oraz usług, bądź towarów jego Zaufanych Partnerów.
d) monitorowania i dopasowania oferty handlowej do Twoich zainteresowań (profilowanie)
e) dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
f) Prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka
g) obsługi Twoich próśb i żądań.

2. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu.

3. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi Serwisu te będą świadczone.

2 Po zakończeniu świadczenia usług dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

4. Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

 

Uprawnienia

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez skierowanie takiej prośby na adres: kontakt@sposobynazycie.pl.

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Usługodawca zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z RODO:
a. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b. ich sprostowania;
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. W odniesieniu do świadczenia usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2. Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest Twoja dobrowolna zgoda.

3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Polityka cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a). dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.