Uzbrojenie działki budowlanej, czyli jak załatwić przyłącze prądu, gazu, kanalizacji i wody?

Miała być działka budowlana z mediami i przy głównej ulicy. Ale żeby było ciekawie, idealne miejsce na nasz wymarzony dom znajduje się 35 metrów od ulicy gminnej. I nie ma zrobionych przyłączy żadnych mediów. Zatem kilka miesięcy temu zgłębiliśmy tematykę przyłączy do działki budowlanej. Przygotowałam poradnik dotyczący kosztów, formalności i zasad wykonania przyłączy wody, gazu, prądu i kanalizacji do działki budowlanej.

Chcieliśmy kupić działkę i szybko, łatwo i przyjemnie się na niej wybudować. Miało być przy drodze gminnej i z mediami. Jednak rzeczywistość okazała się inna! Najładniejsza działka budowlana, czyli ta, którą wybraliśmy i zakupiliśmy, znajduje się w pięknej dzielnicy naszego miasta. Jest blisko lasu. Aktualnie jest polem. A my musieliśmy załatwić przyłączenia mediów. Oczywiście na własny koszt, ponieważ droga przed naszym domem będzie drogą prywatną.

Wszystkie formalności związane z budową przyłączy do działki budowlanej zajmują sporo czasu, zatem warto zabrać się za ich załatwianie jak najwcześniej. Niezbędnym dokumentem do ich wykonania będzie mapa do celów projektowych z zaznaczonymi przyłączami w pobliskiej drodze publicznej. Mapę do celów projektowych na nasze zlecenie pobrała ze Starostwa Powiatowego nasza geodetka. Za 6 map do celów projektowych zapłaciłam 700 zł.

Przyłącze prądu do działki budowlanej

Okazuje się, że na docelowe przyłącze prądu do działki budowlanej czeka się minimum 14 miesięcy. Przynajmniej jeśli chodzi o nasze województwo. Nie chcemy czekać tak długo, dlatego do pobliskiego oddziału Energa Operator za jednym razem dostarczyliśmy dwa wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na podstawie naszego wniosku Energa Operator przygotowała dla nas warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przyłączenie.

Przyłącze prądu budowlanego do działki budowlanej

Pierwszy z nich dotyczył prądu budowlanego, który jest droższy, ale przyłącze zostaje wykonane w 6 miesięcy od podpisania umowy. Prąd budowlany jest podłączany na rok, i w naszym przypadku będzie to od 3 marca 2019 do 3 marca 2020. W tym przypadku my, jako właściciele działki, musimy na własny koszt wykonać takie przyłącze według wydanych warunków przez Energa Operator. Zleciliśmy te prace firmie budowlanej, która najprawdopodobniej zajmie się budową naszego wymarzonego domu. Wykonanie przyłącza na prąd budowlany wraz z robocizną i materiałami będzie kosztowało około 3400 zł. Ponadto musieliśmy:

  • dokonać opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu plac budowy, która wyniosła całe 63 zł według otrzymanej faktury.
  • (na własny koszt) wykonać lub dostosować instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru prądu w zakresie określonym w warunkach przyłączenia;
  • dostarczyć schemat jednokreskowego układu pomiarowego i przyłącza (tzn. od miejsca rozgraniczenia własności do układu pomiarowego);
  • przedłożyć „Oświadczenie o Gotowości Instalacji Przyłączanej”.

Dwa ostatnie dokumenty, czyli schemat jednokreskowy oraz oświadczenie zostały przygotowane przez uprawnionego elektryka, który wykonywał dla nas to przyłącze.

Powyższe dokumenty już zostały dostarczone do pobliskiego oddziału Energa Operator. Teraz czekamy na „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”.

 

Przyłącze prądu docelowego do działki budowlanej

Tak jak wspomniałam wyżej, na przyłączenie prądu docelowego czeka się półtora roku. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego również wydano warunki przyłączenia. W tym przypadku po podpisaniu umowy z Energa Operator trzeba dostarczyć im:

  • projekt zagospodarowania działki;
  • prawomocną decyzję administracyjną / zgłoszenie dotyczące zgody na budowę Obiektu Przyłączanego w terminie do dnia deklarowanego rozpoczęcia prac budowlanych. (Ten dokument będziemy mieć za około miesiąc, więc dostarczymy później).

W umowie jest także zapis, że niezbędna do podjęcia prac przez Energę jest zgoda osoby trzeciej na rozbudowę sieci lub budowę przyłącza. My jesteśmy współwłaścicielem drogi prywatnej, przy której stanie nasz dom, dlatego musimy mieć taką zgodę od drugiego współwłaściciela tejże drogi. Koszt przyłączenia prądu docelowego do budynku mieszkalnego wyniesie 724,01 zł (jeśli nie wzrośnie do czasu wykonania przyłączenia).

Przyłącza mediów do działki budowlanej 2019 krok po kroku

Przyłącze gazu do działki budowlanej

I tutaj sprawa ma się podobnie jak z prądem docelowym. Przyłącze ma zostać wykonane w 16 miesięcy. Zatem trzeba się tym zająć jak najwcześniej. Przedstawiciel PGNiG w oddziale w naszym mieście wyjaśnił mi, że to tak długo będzie trwało, ponieważ muszą ogłosić przetarg na wybudowanie sieci gazowej. Następnie projektant, który wygra przetarg, zaprojektuje tę sieć, a dopiero później firma, która wygra przetarg, zajmie się jego budową. Budowa sieci gazowej ma zostać zakończona do końca lipca 2020 roku. Mam nadzieję, że do tego czasu się już wybudujemy. Złożyliśmy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, który skierowaliśmy do Polskiej Spółki Gazownictwa. Warto tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo sprawy papierkowe w tym przypadku trwają bardzo długo. Wniosek złożyłam 30 października 2018 roku, a umowę z warunkami przyłączenia do sieci gazowej dostaliśmy pocztą 23 grudnia 2018. Najeżało ją podpisać do 28 grudnia. Udaliśmy się do gazowni w naszym mieście, aby podpisać umowę i zadać kilka dodatkowych pytań. Do dzisiaj nie dotarła umowa z PSG. Koszt przyłączenia gazu do działki budowlanej podobno wyniesie 2222, 98 zł.

Przyłączenie wody oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej do działki budowlanej

Jeśli chodzi o przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej to złożyliśmy wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w naszym mieście. Ekspresowo otrzymaliśmy odpowiedź wraz z warunkami technicznymi na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z ofertą wykonania prac, co jest dla nas bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Warto w tym miejscu pomyśleć o rozwiązaniu kwestii odprowadzania deszczówki. W tym celu musieliśmy udać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim. Okazało się, że wystarczy przygotować proste pismo z prośbą o wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej. Nie uiszczamy tutaj żadnej opłaty, jednak przyłącze musimy wykonać na własny koszt. Pismo do Urzędu Miasta było krótkie i zwięzłe, brzmiało: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o zezwolenie na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej działki budowlanej zlokalizowanej w (miejscowość) przy (ulica), nr ewid. (numer działki). Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem wyżej wspomnianej nieruchomości.”

W kwestii wykonania tych przyłączeń porozumieliśmy się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, której już zleciliśmy wykonanie wszystkich prac tj.: wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace mają być wykonane do 28 lutego 2019 roku i zostały wycenione na 12 300 zł. Podkreślę, że przyłącze będzie miało 35 metrów, a podałam cenę za materiały oraz robociznę.

Pozwolenia od współwłaściciela drogi prywatnej

Jeśli chcesz się budować przy drodze prywatnej, w której masz współwłasność, pamiętaj, by przygotować odpowiednie oświadczenie do podpisania dla współwłaścicieli danej drogi. Będzie potrzebnych około 6 sztuk takiego dokumentu. Przygotowane przez nas oświadczenie brzmi tak:

„Ja (imię i nazwisko współwłaściciela gruntu), zamieszkały (adres współwłaściciela), legitymujący się dowodem osobistym o nr ………….., PESEL: ……………… oświadczam, że jestem współwłaścicielem działki oznaczonej nr geodezyjnym: ……………. i wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez nią mediów (w tym przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także utwardzenie drogi dla (nasze imiona i nazwisko), będącymi współwłaścicielem wyżej opisywanej nieruchomości.

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac związanych z budową opisanych przyłączy oraz dokonywanie napraw w czasie przyszłym przez osoby do tego uprawnione.

W przypadku zbycia działki zobowiązuję się przekazać zobowiązanie wynikające z niniejszego oświadczenia przyszłemu właścicielowi.”

Przyłącza mediów do działki budowlanej 2019 krok po kroku

Co teraz w kwestii budowy naszego domu?

Jutro odbieramy gotowy projekt domu od Pani architekt. Następnie złożymy wniosek o wyłączenie części gruntu z produkcji rolnej do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym. Potem będziemy oczekiwać na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Kolejny etap to złożenie projektu domu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wkrótce poinformuję co dalej, choć powoli już zaczynam się gubić w tych wszystkich sprawach do załatwienia. I nie mogę się doczekać rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową domu!

Jedna odpowiedź do “Uzbrojenie działki budowlanej, czyli jak załatwić przyłącze prądu, gazu, kanalizacji i wody?”

  1. Jeżeli nie ma się problemu z sąsiadami, którzy bez problemu pozwolą przeciągnąć łącza przez ich nieruchomość to jest sprawa całkiem prosta. Schody zaczynają się, gdy ma się trudnych sąsiadów. Wtedy trzeba się posądzić lub zapłacić wynagrodzenie za służebność przesyłu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszystkie komentarze są własnością ich autorów. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść wpisu. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, sposobynazycie.pl może przekazać wszelkie informacje stronom zainteresowanym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu.